sz1

Dnia 17 maja 2017r. w naszej szkole przeprowadzony został XIV Gminny Drużynowy konkurs pod hasłem "Śladami Szarych Szeregów". Tym razem tematem zmagań była historia harcerstwa i Szarych Szeregów na Podkarpaciu: wydarzenia i sylwetki niezwykłych ludzi m. in. z Rzeszowa, Mielca, Kolbuszowej, Jasła i Krosna.

Oto wyniki konkusu:

I miejsce - Szkoła Podstawowa z Bukowca

II miejsce - Szkoła Podstawowa z Kolbuszowej Górnej

sz2

III miejsce - Szkoła Podstawowa z Zarębek

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali nagrody książkowe, a pozostali nagrody pocieszenia. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Na ten dzień w szkole wszyscy czekali. 21-go lutego naszą szkołę odwiedził szczególny gość  - Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Wątroba - Pasterz Diecezji Rzeszowskiej w asyście towarzyszących duszpasterzy. Wizyta tak szanownych gości była wyjątkowym wydarzeniem dla dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów naszej szkoły.

Uroczyste powitanie Księdza Biskupa zainicjowali uczniowie wspólnym śpiewem piosenki „Bądź pozdrowiony gościu nasz”. Na początku tego niezwykłego spotkania, słowa powitania wygłosiła pani dyrektor Krystyna Czochara, a zarazem przybliżyła kierunki pracy dydaktyczno - wychowawczej naszej placówki oraz doceniła współpracę z Księdzem Proboszczem Stanisławem Krasoniem. Następnie szczególnego gościa powitali nasi uczniowie zapraszając na program artystyczny przygotowany w oparciu o „myśli” i „drogowskazy” przekazane przez Świętego Jana Pawła II.

„Świętość i wielkość zaczyna się już od domowego ogniska, od szkoły podstawowej, od ideałów jakie sobie stawiamy na tym etapie naszego życia.” Uczniowie w artystyczny sposób przekazali wartości jakie niesie rodzina, patriotyzm, właściwe rozpoznanie swojego powołania. Przybliżyli osiągnięcia uczniów naszej szkoły w konkursach na różnych szczeblach.  Urozmaiceniem programu artystycznego był śpiew piosenek o charakterze religijnym i patriotycznym związanym tematycznie z przedstawieniem.

Spotkanie nie mogłoby się obyć bez serdecznej rozmowy Księdza Biskupa z uczniami. Dziękując za możliwość spotkania w naszej szkole podziękował dyrekcji, nauczycielom, rodzicom za trud i poświęcenie jakie wkładają w wychowanie młodego pokolenia. Na zakończenie wizyty udzielił wszystkim zebranym pasterskiego błogosławieństwa. Mamy nadzieję, że wizyta Księdza Biskupa w progach naszej szkoły zapisze się nie tylko na stronach naszej kroniki, ale także w naszych sercach i pamięci jako niezwykłe spotkanie.

Cieszymy się z tych odwiedzin i życzymy Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi wielu Łask Bożych w pracy duszpasterskiej w naszej diecezji.

b1

 b5b2b3b4

P1010699 29 września 2014r. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Kolbuszowej Górnej obchodziła niezwykły jubileusz. Uczniów, rodziców, nauczycieli, absolwentów, zaproszonych gości  oraz sympatyków szkoły zgromadziła chęć uświetnienia 150-lecia szkolnictwa w Kolbuszowej Górnej i 50-lecia szkoły podstawowej. Jubileusz był okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostają w pamięci.

Uczniowie szkoły: Kasia i Ludwik zaprosili uczestników w niezwykłą podróż w czasie. Przypomnieli początki szkoły i jej najnowsze dzieje. Dowiedzieliśmy się, że historia szkolnictwa w Kolbuszowej Górnej rozpoczyna się około 150 lat temu. Pierwsza szkoła o nazwie „Szkoła Ludowa” w Kolbuszowej Górnej powstała w latach sześćdziesiątych XIX wieku. Kto był pierwszym nauczycielem w tej szkole nikt dziś ze starszego społeczeństwa nie pamięta, napisała Pani Maria Chruściel na pierwszej stronie szkolnej kroniki. Wiadomo, że od 1870 roku pracował w niej jako nauczyciel przez 44 lata Michał Borodzic. Wspominaliśmy tych, którzy tworzyli historię szkoły, a którzy odeszli, kolejnych kierowników, dyrektorów, nauczycieli.

Kasia i Ludwik zastanawiali się jak kiedyś pracowali uczniowie bez kolorowych podręczników, komputerów, tablic interaktywnych czy wspaniałej Sali gimnastycznej. Doszli do wniosku, że mieli równie mądrych nauczycieli, którzy oprócz umiejętności czytania i pisania pomagali im rozumieć świat. Zmieniającą się rzeczywistość można było obserwować na slajdach pięknie przygotowanej prezentacji.

W trakcie uroczystości do szkolnej społeczności zostali przyjęci najmłodsi uczniowie. Złożyli uroczyste ślubowanie, dowodząc dojrzałości szkolnej. Dostarczyli nam niezwykłych wzruszeń.

Przypomniano o osiągnięciach dydaktycznych, artystycznych i sportowych. Pokazano działalność harcerską w szkole. Można było obejrzeć wywiad nakręcony przez uczniów z byłą panią dyrektor i poznać odpowiedź na pytanie skąd wzięła się data święta naszej szkoły 29 września (29 września 1991r. – nadanie szkole imienia Szarych Szeregów). Można było poznać datę ufundowania szkole sztandaru – 5 maja 2002 roku, a także dowiedzieć się, że szkole przyznany został medal Pro Memoria, za działania na rzecz upamiętnienia osób walczących o wolność Polski.

Uroczystość uświetniały występy uczniów: wiersze, piosenki, taniec. Zachwycano się wspaniałym śpiewem w wykonaniu uczniów i absolwentów szkoły. Podziwiano prace wykonane na Gminny Konkurs Plastyczny „Moja Szkoła”. Swoją sympatię dla szkoły wyrazili zaproszeni goście. Były życzenia, kwiaty, prezenty dla najmłodszych uczniów. Jubileusz był też okazją do wspomnień, rozmów o dawnych latach. Można było zabrać wydany z okazji jubileuszu Folder o szkole i pamiątkowy kalendarzyk.

Galeria zdjęć

Serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody jubileuszu 150 - lecia szkolnictwa  w Kolbuszowej Górnej oraz 50 - lecia naszej szkoły, które odbędą się 29 września 2014 roku.

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 15.00 mszą św. w kościele parafialnym w Kolbuszowej Górnej, po czym nastąpi przemarsz do budynku szkoły na uroczystość z udziałem rodziców, zaproszonych gości, absolwentów oraz sympatyków szkoły.

Program przewiduje prezentację historii szkoły, występy uczniów i absolwentów, zwiedzanie szkoły, przegląd szkolnych kronik, spotkania z nauczycielami, pracownikami szkoły i kolegami.

 Zapraszamy