medal pro memoria 3 20140310 1477503823 7 września 2010r., na wniosek Podkarpackiego Kuratora Oświaty, decyzją Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, szkole został przyznany medal „Pro Memoria”. Jest to polskie odznaczenie cywilne przyznawane za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

     Uroczystość wręczenia medalu odbyła się 16 września 2010r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Uczestniczyło w niej 12 pocztów sztandarowych z wyróżnionych szkół i drużyn harcerskich woj. podkarpackiego, przedstawiciele Podkarpackiego Kuratorium Oświaty oraz członkowie organizacji kombatanckich. Szkołę w Kolbuszowej Górnej reprezentowała pani dyrektor Krystyna Czochara, nauczyciele, rodzice i uczniowie.

     Dekoracji pocztu sztandarowego szkoły medalem „Pro Memoria” dokonał Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, który następnie wraz z wicekuratorem Antonim Wydro złożył na ręce pani dyrektor gratulacje i pamiątkowy dyplom.

     Otrzymane wyróżnienie jest dla całej społeczności szkolnej nagrodą za wieloletnie działania na rzecz upamiętnienia osób wałczących o wolność Polski, a także zobowiązaniem do ich kontynuacji

 

 

medal pro memoria 1 20140310 2027862575 medal pro memoria 5 20140310 1945815527 medal pro memoria 3 20140310 1352518178 

 medal pro memoria 2 20140310 1669760070 medal pro memoria 1 20140310 1468950707 medal pro memoria 4 20140310 1584511950