sz1    sz2

     5 maja 2002 roku szkoła otrzymała, ufundowany przez Radę Rodziców, sztandar . Symbolika sztandaru odwołuje się do wartości patriotycznych, religijnych i harcerskich. Na prawej stronie znajduje się wizerunek Najświętszej Marii Panny trzymającej w objęciach młodego, poległego powstańca oraz fragment Hymnu Szarych Szeregów. Strona lewa przedstawia krzyż harcerski i napis Bóg – Honor – Ojczyzna.
     Poczet sztandarowy szkoły stanowią harcerze. Bierze on udział w wielu wydarzeniach na szczeblu szkolnym, lokalnym i gminnym. Uczestniczy w uroczystościach religijnych i patriotycznych, takich jak: Święto Patrona Szkoły, Rocznica Bitwy o Kolbuszowę, Rocznica Odzyskania Niepodległości, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Rocznica Konstytucji 3 Maja i innych.