Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2019/2020

 

mgr Barbara Batory - dyrektor szkoły, religia

mgr Witold Antosz - edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Agata Blat – wychowanie do życia w rodzinie

mgr Krystyna Czochara – matematyka

mgr Genowefa Frankiewicz – edukacja wczesnoszkolna, świetlica

mgr Zofia Gil – edukacja wczesnoszkolna, świetlica

mgr Ewa Jóźwik – muzyka, plastyka

ks. mgr Stanisław Krasoń – religia

mgr Anna Leśko – język angielski

mgr Jadwiga Mędrak - matematyka, fizyka, informatyka, technika, świetlica

mgr Paweł Michno - historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Urszula Puzio - Szewc - język polski

mgr Danuta Smyrska – przyroda, chemia, biologia

mgr Izabela Syniec - język niemiecki

mgr Aneta Sobolewska – język polski

mgr Bernadeta Turek – edukacja wczesnoszkolna, biblioteka szkolna

mgr Ewa Tyburczy - Zagroba - geografia

mgr Beata Żywiec – wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe