3mNarodowe Święto Konstytucji 3 Maja jest jednym najważniejszych Świąt Państwowych. To święto ustanowiono na pamiątkę uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji. Konstytucję tę uchwalono w Polsce 226 lat temu.

Uczniowie naszej szkoły przedstawili montaż słowno-muzyczny, który uświadomił nam, że Konstytucja 3 Maja powstała po to, by naprawić i wzmocnić Polskę. Dzień 3 maja 1791 roku pozostanie na zawsze jedną z najważniejszych dat w historii Polski.

Samorząd Szkolny zachęcał do wywieszenia flagi w naszych domach.

2m