k11

Społeczność naszej szkoły przywitała wiosnę 21 marca br. Wszystkie klasy przygotowały się na ten dzień. Dzieci były przebrane w wylosowanym kolorze. Każda klasa przygotowała: prezentację woisenną (były to piosenki i inscenizacje), panią wiosnę oraz ekologiczną marzannę. Klasy rywalizowały między sobą również w dziedzinie wiedzy przyrodniczej, literackiej oraz sprawności fizycznej. tradycyjnie towarzyszyła nam piosenka "Wiosna ach to ty" Marka Grechuty.

Na zakończenie tego radosnego wydarzenia spaliliśmy wszystkie marzanny, aby na dobre pożegnać zimę.

k4k1k2k5k6k8k9 k3