Dnia 28 września uczniowie naszej szkoły uczcili pamięć swoich patronów – harcerzy z Szarych Szeregów. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w  kościele, a następnie w szkole członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z uczniami klasy szóstej przedstawili inscenizację „Godzina W”. Poprzez przygotowaną scenografię, kostiumy, muzykę, grę aktorską pokazali grozę czasów wojny oraz bohaterstwo i poświęcenie harcerzy. Druga część uroczystości to pasowanie pierwszoklasistów na uczniów. Podczas akademii dzieci zaprezentowały swoją wiedzę i umiejętności, które zdobyły w pierwszym miesiącu nauki w szkole. Z wielkim zaangażowaniem recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Egzamin  na ucznia zdały śpiewająco. Następnie w obecności gości, rodziców, dyrektora, nauczycieli,  pracowników szkoły i uczniów pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie: „być dobrymi uczniami, dbać o honor swojej klasy i szkoły…”. Pani dyrektor Krystyna Czochara dokonała aktu pasowania na ucznia. 13 dzieci stało się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Kolbuszowej Górnej. Wychowawczyni kl. I wręczyła im pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne i upominki ufundowane przez radę rodziców i gości. Dodatkową atrakcją dla dzieci było wspólne spotkanie przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców.

 

P1030025P1030051P1030073