Już po raz kolejny w naszej szkole realizowany jest program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”. Uczestnikami programu są uczniowie klasy III. Ma on charakter profilaktyczny.Celem tego programu jest:

- Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
- Kształtowanie u dzieci postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.
- Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
- Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
- Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następującej tematyce:
Co to jest zdrowie?
Od czego zależy nasze zdrowie? 
Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone?
Nie pal przy mnie, proszę!

Program został wzbogacony o prelekcję higienistki szkolnej na temat zdrowia oraz konkurs plastyczny „Nie pal przy mnie, proszę”.
Wyniki konkursu:  
I miejsce – Oliwia Rembisz, Estera Sitarz
II miejsce – Aleksandra Surowiec, Ewa Pleban
III miejsce – Oliwia Łukaszyk, Roksana Fryc

P1020883P1020889