DSCN0038

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do programu edukacyjnego „BEZPIECZNA JAZDA. KARTA ROWEROWA – MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY”, którego organizatorem była spółka McDonald’s. Patronami Programu były: Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz firma 3M – producent materiałów odblaskowych. Program skierowany był  do uczniów klas IV, a jego celem było przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową, zwiększanie świadomości uczniów w zakresie bezpieczeństwa, zachęcanie do bezpiecznej jazdy, w tym do stosowania elementów odblaskowych. Realizowane były zajęcia z wychowania komunikacyjnego przygotowujące uczniów do zdobycia karty rowerowej, w trakcie których  wykorzystano otrzymane materiały edukacyjne. 20 maja 2016 roku program zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym na kartę rowerową, który zdali wszyscy uczniowie klasy IV. Po przesłaniu raportu do koordynatora Programu uczniowie otrzymali pakiety bezpieczeństwa składające się z kamizelki i opaski odblaskowej.

Projekt realizowany był od marca do maja 2016 roku.