Rozpoczęcie nauki w szkole jest dla dziecka momentem bardzo ważnym a zarazem trudnym. Dla dziecka i jego rodziców wszystko jest nowe – nowe środowisko, obowiązki, oczekiwania, pierwsze sukcesy i niepowodzenia.

W roku szkolnym 2015/16 uczniowie klasy pierwszej przystąpili do udziału w programie „Moje dziecko idzie do szkoły”, którego celem jest wsparcie edukacji uczniów klasy pierwszej oraz ich rodziców, w zakresie zdrowego jedzenia i propagowanie między innymi spożywania przez pierwszoklasistów wartościowych śniadań i innych posiłków w ciągu dnia.

Realizacja programu pozwala na zwrócenie uwagi rodziców na istotne sprawy dotyczące zdrowia ich dzieci i przyczynia się do poszerzenia wiedzy rodziców i podniesienia ich świadomości prozdrowotnej.

W ramach tego programu rodzice otrzymali broszurki „Moje dziecko idzie do szkoły”, natomiast uczniowie kartę pracy na zajęcia edukacyjne „Wiem jak dbać o zdrowie”, na którą składały się następujące zagadnienia:

  • Myję ręce przed jedzeniem.
  • Jem pierwsze śniadanie w domu i drugie śniadanie w szkole.
  • Myję zęby przynajmniej dwa razy dziennie: rano po śniadaniu i wieczorem przed snem.
  • Moje miejsce do odrabiania lekcji, czytania jest odpowiednio oświetlone.
  • Dbam o prawidłową postawę ciała przy czytaniu, pisaniu i rysowaniu.
  • W wolnym czasie wybieram zabawę na świeżym powietrzu zamiast oglądania TV i gier komputerowych.
  • Chodzę spać o właściwej porze.
  • Nie zbliżam się do nieznanych zwierząt i unikam obcych ludzi.
  • Unikam dymu tytoniowego.

Do współpracy zaproszono policjantów, higienistkę szkolną oraz rodziców. W ramach realizacji programu dla uczniów klasy pierwszej zorganizowano konkurs plastyczny, naukę przechodzenia przez jezdnię, quiz o bezpieczeństwie. Uczniowie klasy pierwszej wykazali się kreatywnością w wykonaniu sałatki owocowej oraz jej higienicznym spożyciu.

Dziękujemy za współpracę Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kolbuszowej.