Ś

W naszej szkole realizujemy projekt "W świecie matematyki i przyrody". Ma on na celu wsparcie uczniów w zakresie rozwijania i pogłębiania wiedzy i zainteresowań w dziedzinie matematyki i przyrody. Skierowany jest do uczniów klas III i IV.  Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od Regionalnej Fundacji Rozwoju "Serce". Zajęcia w formie wolontariatu prowadzą nauczyciele naszej szkoły. Do tej pory zorganizowano spotkanie z krzyżówką, układanki matematyczne - tangram, budowanie modeli brył, zajęcia nt. woda cudowna substancja.  Zajęcia poświęcone układaniu diagramów liczbowych - sudoku cieszyły się dużym powodzeniem. Detektywi przyrody wyruszyli w teren. Wyjazd do Nadleśnictwa w Świerczowie był okazją do sprawdzenia zdobytej wiedzy w praktyce.

Zakupione w ramach projektu materiały i pomoce przyczyniają się do atrakcyjności zajęć. Panowane są jeszcze dwa przyrodnicze wyjazdy terenowe, konkurs i matematyczne zajęcia w terenie. Podsumowaniem będzie  "Dzień matematyki i przyrody".

Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2016r. do 30 czerwca 2016r.