20151127 105954Zachęcając do jedzenia owoców i warzyw, a tym samym do wdrażania zdrowych nawyków żywieniowych Samorzą Uczniowski wraz z opiekunami zorganizował i przeprowadził dwa konkursy szkolne plastyczny i recytatorski dla klas I - III pod hasłem "Moje ulubione owoce i warzywa". Uczniowie chętnie wzięli udział w konkursach prezentując różnorodność prac plastycznych wykonanych ciekawymi technikami oraz piękną recytację wierszy tematycznie związanych z owocami i warzywami. Komisja konkursowa oceniając prace plastyczne wzięła pod uwagę ich zgodność z tematem, estetykę wykonania oraz wykorzystaną technikę plastyczną. Natomiast komisja oceniająca recytację zwracała uwagę na dobór wiersza, interpretację utworu, dykcję i wrażenie ogólne.                                             

Wyniki konkursu plastycznego:   

  •   I miejsce - Kacper Szuba, kl. I, Julia Pawlak, kl.I, Anna Wiktor, kl.I.
  •   II miejsce - Aleksandra Surowiec, kl.III, Roksana Fryc, kl.III, Krystian Pyryt, kl.III.          
  •   III miejsce - Ewa Pleban, kl.III, Aleksandra Król, kl.III, Oliwia Rembisz, kl.III.                   
  • Wyróżnienia - Patrycja Biestek, kl. III, Dominika Surowiec, kl.I, Milena Wąsik, kl.I, Nikodem Kochanowicz, kl.III, Natalia Kurda, kl.II, Klaudia Żarkowska, kl.III.

Wyniki konkursu recytatorskiego

  • I miejsce- Aleksandra Król, kl.III, Aleksandra Surowiec, kl.III, Oliwia Łukaszyk, kl.III
  • II miejsce - Nikodem Kochanowicz, kl.III, Wiktoria Olszowy,kl.I, Emilia Bebło, kl.I
  • III miejsce - Patrycja Biestek, kl.III, Oliwia Rembisz, Kl.III
  • Wyróżnienia - Filip Posłuszny, kl;.II, Witold Małodobry, kl.III, Estera Sitarz, kl.III, Wiktoria Piłat, kl.III.

Laureaci oraz pozostali uczestnicy konkursów otrzymali dyplomy i nagrody. 

20151127 105207