wiosna

w24 marca odbyło się w naszej szkole przywitanie Wiosny. Z tej okazji uczniowie wszystkich klas przystąpili do rywalizacji w różnych dziedzinach. Były to: przysłowia i zagadki, piosenki o zwierzętach, wiersz o wiośnie, turniej wiedzy przyrodniczej oraz ćwiczenia sprawnościowe. Uczniowie realizowali zadania w klasach, zdobywając punkty. Kolejnym etapem rywalizacji były prezentacje poszczególnych klas. Powołane jury oceniało przygotowane przez klasy: wiosenne gaiki, stroje, scenki, wiersze oraz piosenki. Wszystkie prezentacje były bardzo ciekawe i barwne. Po zsumowaniu wszystkich punktów jury wyłoniło zwycięzców: Klasy I-III
I miejsce – klasa III (73pkt)
II miejsce – klasa II (72pkt)
III miejsce – klasa I (50pkt)
Klasy IV-VI
I miejsce – klasa VI (84pkt)
II miejsce – klasa V (80pkt)
III miejsce – klasa IV (73pkt)
Narody dla zwycięskich klas to wyjazd na ścieżkę przyrodniczą oraz zwolnienie z odrabiania zadań domowych przez 2 dni. Uczniowie zostali poczęstowani jabłkami i jogurtem, a po posiłku wyszli na obejście szkolne, aby spalić ekologiczną marzannę i pożegnać zimę.

Galeria