Drodzy Uczniowie i Rodzice

Nowy rok szkolny rozpoczniemy w naszej szkole zajęciami stacjonarnymi w reżimie sanitarnym.

Inauguracja roku szkolnego odbędzie się 1 września 2020 według harmonogramu:

godz. 9.00 - masza św. w kościele parafialnym

godz. 10.00 - spotkanie ogólne na boisku szkolnym.

Następnie uczniowie z wychowawcami klas przejdą do sal w szkole.

Uczniów klasy I zapraszamy wraz z rodzicami. Rodziców pozostałych uczniów prosimy o pozostanie na boisku szkolnym.

Przypominamy o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa - dezynfekcja rąk, zachowanie odstępu.