20191003 133543W dniu 3 października uczniowie klasy piątej wraz z uczniami z równoległych klas ze szkół w Kupnie, Bukowcu, Zarębkach i Przedborzu w ramach edukacji ekologicznej odwiedzili Siedzibę Nadleśnictwa Kolbuszowa w Świerczowie. Wysłuchali pogadanki oraz obejrzeli na temat funkcji lasu, żyjących tam zwierząt i roślin, funkcjonowania nadleśnictwa. Uczniowie z ciekawością obejrzeli eksponaty w Centrum Edukacji Ekologicznej. Kolejnym punktem tej wyprawy, były zabawy integracyjne i gry terenowe na terenie Nadleśnictwa. Sprawdzały one wiedzę uczniów, umożliwiły integrację i sprawiły mnóstwo radości. Na zakończenie odbyło się pieczenie kiełbasek i wspólne zdjęcia.

Galeria