Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem dyrektora Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych  sposobów dostosowania  warunków  i  form  przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Komunikat CKE