W dniach 8-10 kwietnia nasi uczniowie będą uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych. W tych dniach odbywać się będą dwie pierwsze lekcje, następnie po obiedzie, od godziny 10.30 uczniowie będą uczestniczyć w naukach w kościele. Po nich rozchodzą się do domów. Dla uczniów potrzebujących opieki będzie czynna świetlica szkolna.