Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy odpowiedzieli na nasz apel i włączyli się w akcję zbiórki pieniędzy dla poszkodowanej w pożarze rodziny z Weryni. 

 

Samorząd Uczniowski