Na ten dzień w szkole wszyscy czekali. 21-go lutego naszą szkołę odwiedził szczególny gość  - Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Wątroba - Pasterz Diecezji Rzeszowskiej w asyście towarzyszących duszpasterzy. Wizyta tak szanownych gości była wyjątkowym wydarzeniem dla dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów naszej szkoły.

Uroczyste powitanie Księdza Biskupa zainicjowali uczniowie wspólnym śpiewem piosenki „Bądź pozdrowiony gościu nasz”. Na początku tego niezwykłego spotkania, słowa powitania wygłosiła pani dyrektor Krystyna Czochara, a zarazem przybliżyła kierunki pracy dydaktyczno - wychowawczej naszej placówki oraz doceniła współpracę z Księdzem Proboszczem Stanisławem Krasoniem. Następnie szczególnego gościa powitali nasi uczniowie zapraszając na program artystyczny przygotowany w oparciu o „myśli” i „drogowskazy” przekazane przez Świętego Jana Pawła II.

„Świętość i wielkość zaczyna się już od domowego ogniska, od szkoły podstawowej, od ideałów jakie sobie stawiamy na tym etapie naszego życia.” Uczniowie w artystyczny sposób przekazali wartości jakie niesie rodzina, patriotyzm, właściwe rozpoznanie swojego powołania. Przybliżyli osiągnięcia uczniów naszej szkoły w konkursach na różnych szczeblach.  Urozmaiceniem programu artystycznego był śpiew piosenek o charakterze religijnym i patriotycznym związanym tematycznie z przedstawieniem.

Spotkanie nie mogłoby się obyć bez serdecznej rozmowy Księdza Biskupa z uczniami. Dziękując za możliwość spotkania w naszej szkole podziękował dyrekcji, nauczycielom, rodzicom za trud i poświęcenie jakie wkładają w wychowanie młodego pokolenia. Na zakończenie wizyty udzielił wszystkim zebranym pasterskiego błogosławieństwa. Mamy nadzieję, że wizyta Księdza Biskupa w progach naszej szkoły zapisze się nie tylko na stronach naszej kroniki, ale także w naszych sercach i pamięci jako niezwykłe spotkanie.

Cieszymy się z tych odwiedzin i życzymy Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi wielu Łask Bożych w pracy duszpasterskiej w naszej diecezji.

b1

 b5b2b3b4